Elvis és az 1956-os magyar segítségnyújtás

avagy Elvis Presley miért díszpolgára Budapestnek és miért neveztek el róla itt parkot?

Írta: Spaczér Judit
Magyar Elvis Klub

Elvist, aki egész életében híres volt érzõ szívérõl és jótékonyságáról is, a televízió tette világhírûvé. Elsõ lemeze, a That’s Alright Mama 1954. júniusi megjelenése után egy csapásra ismert lett az Egyesült Államok déli részén, az országos-, majd a világhírnevet 1956. januártól kezdõdõ folyamatos szereplései hozták meg számára különbözõ tévéshowkban, mint a Dorsey fivérek „Stage Show”-ja, a Milton Berle Show, a Steve Allen Show és a legnézettebb, ahová a legnehezebb volt bejutni: az Ed Sullivan Show. 1956. szeptember 9-én debütált itt Elvis, második fellépésére pedig öt nappal a magyarországi forradalom kitörése után, október 28-án került sor. Elõadásmódja, csípõmozgása miatt hevesen támadták, sok szülõ kikapcsolta a tévét, hogy gyermeke ne lássa. Ezért Ed Sullivan úgy döntött, hogy a következõ, 1957. január 6-i adásban csak deréktól fölfelé mutatják az énekest. Ez egy igen emlékezetes tett maradt, Elvis, az újságok és az életrajzok is sokat emlegették, emlegetik, a tévémûsor úgy híresült el, hogy „From the waist up” (Csípõtõl felfelé), a mai napig errõl ismerik a világon mindenhol.

Történt azonban ebben a mûsorban egy másik, a világon kevésbé ismert, de számunkra, magyarok számára igen fontos és Elvis szempontjából is jelentõs esemény. Miután már hat számot (Hound Dog, Love Me Tender, Heartbreak Hotel, Don’t Be Cruel, Too Much, When My Blue Moon Turns To Gold Again) elénekelt, a végén még egyszer visszajött. Utolsó dala elõtt Ed Sullivan a következõket mondta el:

"Thank You Arthur!
Now, Ladies and Gentleman, as you probaly know after he leaves here tonight with Colonel Tom Parker who has done such a magnificent job as His manager, Elvis Presley is out to Hollywood to do new Paramount Picture Running Wild for Hal Wallis. While he's out there, while he's out there, he's gonna do a big hungarian relief show, but because he feels so keenly, this young man feels so keenly about Hungarian relief, he urges all of us through the country to remember that immediate aid is needed,so long before his benefit show is put on, he wants to remind you to sending you a checks to your various churches, red cross ect.
Now he's gonna sing a song, he feels that this is sort of in the mood he'd like to create - Peace In The Valley."

(Köszönöm Artúr!
És most, Hölgyeim és Uraim, ahogyan Önök valószínûleg tudják, miután eltávozik innen menedzserével, Tom Parker ezredessel, aki ebbéli minõségében remek munkát végez, Elvis Presley Hollywoodba megy, hogy elkészítsen egy új Paramount Pictures filmet, a „Running Wild”-ot, Hal Wallis-szal.
Amíg ezzel foglalatoskodik, tervez egy nagy magyar segélykoncertet. De mivel nagyon hevesen érez, ez a fiatalember nagyon hevesen érez a magyar segítségnyújtással kapcsolatosan, figyelmeztet mindannyiunkat az egész országban, hogy azonnali segítség szükséges, így amíg megvalósul a segélykoncert, szeretné emlékeztetni Önöket, hogy küldjenek csekkeket a templomaiknak, a Vöröskeresztnek, stb.
Most pedig elénekel egy dalt, ami felidézi azt a hangulatot, amit létre szeretne hozni – Peace In The Valley (Béke a völgyben).)


Bár a magyar rajongók a 80-as években megismerkedtek a felvétellel, és többen beszereztek olyan fémdobozt, amiben az amerikai Vöröskereszt csomagjai érkeztek 1957-ben Magyarországra, a Napló c. tévémûsor riportja errõl a témáról 2004-ben nagy port vert fel, akkor robbant be a köztudatba, hogy Elvis milyen különös gondot fordított ránk, magyarokra.Tekintetbe véve azonban, hogy Elvist 1956-57-ben igen sokan támadták, a szülõk féltették tõle gyerekeiket, többen kételkedtünk, hogy az amerikaiak Elvis felhívására kezdtek tömegesen adakozni. Találtunk egy félrefeliratozott (angolul) kópiát is. Így egy kedves rajongótársunk felvetette a kérdést a legbennfentesebb fórumon, az „Elvis Insiders”-en, ahol a következõ választ kapta: "Its ashame that who ever did the subtitles did not take the time to research what was said. In 1956, when I was only ten, Hungarian relief was very big. Our school had a jar for you to donate what money we could. Usually the change after you bought your lunch. The jar was sitting next to the cash register so when you paid for your lunch, you would drop the change into the jar. I remember it well, when Ed said Elvis was supporting the Hungarian relief, well, my lunch became a little lighter so I would have more change to put in the jar. The power of that man (Elvis). You have really taken me on a trip down memory lane. Don't let anyone tell you he did not say Hungarian relief, take from someone who lived through it. Elvis's heart is made of gold." („Szégyen, hogy aki feliratot készítette, nem vette a fáradságot, hogy utánanézzen az idõszaknak, amirõl beszél. 1956-ban, amikor még csak tíz éves voltam, a magyar segítségnyújtás nagy dolog volt. Az iskolánkban volt egy bödön, hogy támogassuk, ami pénzzel tudjuk. Általában a visszajáróval, miután befizettük az ebédet. A bödön a pénztárgép közelében volt, így mikor befizetted az ebédedet, a visszajárót beledobhattad a bödönbe. Jól emlékszem, mikor Ed azt mondta, Elvis támogatja a magyar segélyezést – nos, az ebédem kicsit könnyebb lett és így több visszajárót tudtam tenni a bödönbe. Annak az embernek a hatalma (Elvis). Felidéztetted velem az emlékeimet. Ne hagyd, hogy bárki azt mondja neked, hogy Õ nem beszélt a magyar segélyezésrõl, te ezt olyasvalakitõl veszed, aki átélte ezt. Elvis szíve aranyból volt.”)

2011-ben a téma újból napirendre került, Elvis Presley Budapest díszpolgára lett és parkot neveztek el róla a Duna parton, közel a Margit híd budai hídfõjéhez. A jelölés hírére Jack Soden, az Elvis Presley Enterprises elnök-vezérigazgatója a következõt nyilatkozta: "While Elvis usually refrained from making political statements, especially at the beginning of his career, his request to Ed Sullivan was an exception" says Elvis Presley Enterprises, Inc. CEO Jack Soden. "Because it was so important to him, we're certain Elvis would be very grateful for this honor as are all of us who work at Graceland(link is external) in Memphis, Tennessee." („Elvis általában tartózkodott attól – különösen karrierje elején -, hogy politikai nyilatkozatot tegyen, kérése Ed Sullivan felé egy kivétel volt. Mivel ez ennyire fontos volt neki, biztosak vagyunk benne, hogy nagyon hálás lenne ezért a megtiszteltetésért, mint ahogyan mi is azok vagyunk mindannyian itt Graceland, Memphis, Tennessee-ben. Köszönjük Tarlós István Fõpolgármester Úrnak és az Elvis rajongóknak Budapesten, Magyarországon és várjuk, a város melyik pontját választják, hogy képviselje a Rock ’n’ Roll Királyát.”) A teljes hír itt olvasható az elvis.com-on: http://www.elvis.com/news/detail.aspx?id=5262

A budapesti Elvis Presley park létrejötte óta klubunk minden évben augusztus 16-án, Elvis halálának évfordulóján itt emlékezik az elhunyt énekesre. Célunk, hogy szobor, vagy emléktábla hirdesse itt emberi nagyságát.